ព័ត៌មានថ្មីៗ !
ក្រសួងរៀបចំដែនដី
នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់
បានឱ្យដឹងថា ក្រសួងបាន
ផ្តល់លិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់
ទូទាំងប្រទេសចំនួន៣៤១៨
គម្រោង ស្មើនឹង១១,៣៨លាន
ម៉ែត្រការ៉េ ស្មើនឹងទឹកប្រាក់
វិនិយោគសរុបប្រមាណ
៦៧៩៩ លានដុល្លាសហរដ្ឋ
អាមេរិក។ដូច្នេះសម្ភារះ
និងបរិក្ខារសំណង់មាន
តម្រូវការច្រើនដើម្បីបម្រើ
ការងារសាងសង់។ជាការ
ឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការ
ខាងលើ និងដើម្បីឱ្យម្ចាស់
គម្រោងបានដឹងអំពីសម្ភារះ
និងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗសម្រាប់
ការសាងសង់សំណង់
របស់គាត់សមាគមអ្នក
សាងសង់កម្ពុជាសូមធ្វើ
ការផ្សាយព័ត៌មានថា
សមាជិករបស់សមាគម
មានក្រុមហ៊ុនសាងសង់
មានក្រុមហ៊ុនលក់សម្ភារះ
និងបរិក្ខារសំណង់គ្រប់
ប្រភេទដែលមានគុណភាព
ទំនើបទាន់សម័យ និងបច្ចេក
វិទ្យាទំនើបមានស្តង់ដារត្រឹម
ត្រូវ។ ដូច្នេះដើម្បីជ្រើសរើស
ក្រុមហ៊ុនសាងសង់ ឬចង់ទិញ
សម្ភារះសំណង់សូមចូលមើល
គេហទំព័ររបស់សមាគម គឺ
cca.org.kh។ សូមអរគុណ
 
កម្មវិធីពិព័រណ៏
ទទួលបានផល
ប្រយោជន៏ច្រើន
+សម្រាប់អ្នកដាក់តាំង
ផលិតផល :

- បានជួបផ្ទាល់ជាមួយ
អ្នកត្រូវការទិញសម្ភារះ
ព្រោះសមាគមនឹងអញ្ជើញ
អ្នកវិនិយោគ និងអភិវឌ្ឍន៍
អចលនទ្រព្យ ម្ចាស់គម្រោង
សាងសង់ អ្នកសាងសង់
អ្នកសិក្សាគម្រោងប្លង់
អ្នកចែកចាយ និងលក់
បន្ត អ្នកស្វែងរកបណ្តាក់
ទុន និងវិនិយោគការងារ
សំណង់។
- លក់ផលិផលបានច្រើន
ព្រោះសមគមអញ្ជើញ
ភ្ញៀវចូលរួមល្អៗ
- ចំណាយលើការជួល
ស្តង់តិចតែបានផលប្រ
យោជន៍មកវិញច្រើន
- សមាគមជួយផ្សព្វ
ផ្សាយផលិតផលរបស់
អ្នកចូលតាំងពិព័រណ៍
រយះពេលពេញមួយឆ្នាំ។
- ជួបជាមួយអ្នកជំនួញ
ប្រមាណ៥០០នាក់
តាមរយះពិធីទំនាក់
ទំនងធុរកិច្ចដែលសមាគម
រៀបចំនៅថ្ងៃទី២ ។
+ សម្រាប់អ្នកទស្សនា
- យល់ដឹងអំពីគម្រោង
អភិវឌ្ឍន៍ និងវិនិយោគ
នៅកម្ពុជា
- អាចរករបរជំនួញបាន
- ដឹងពីបច្ចេកវិទ្យា និង
សម្ភារះ បរិក្ខារ ឧបករណ៍
និងគ្រឿងម៉ាស៊ីនទំនើបៗ
 1-សមាគមមានគម្រោង

រៀបចំមហាសន្និបាតបូក

សរុបការងារលើកទី៧ និង

ការតាំងបង្ហាញផលិតផលអំពី

សំណង់និងអចលនទ្រព្យកម្ពុជា

នៅមជ្ឈមណ្ឌលតាំងពិព័រណ៌

កោះពេជ្រនាថ្ងៃទី២៩វិច្ឆិកា-០១ធ្នូ

ឆ្នាំ២០១៨។ ពិព័រណ៍នេះធំ

ជាងគេ និងមានតែមួយនៅ

កម្ពុជា ។ ក្រុមហ៊ុនដែល

មានចំណាប់អារម្មណ៍សូម

ទំនាក់ទំនងចាប់ពីពេលនេះ

តទៅ កន្លែងមានកំណត់!

 

កម្មវិធីតាំងពិព័រណ៌ខាងលើនេះ

សមាគមនឹងធ្វើការអញ្ជើញ

ក្រុមហ៊ុនសំណង់ ក្រុមហ៊ុន

សិក្សាគម្រោងប្លង់អ្នកលក់

ឬក្រុមហ៊ុនដែលលក់និងចែក

ចាយបន្ត ឧបករណ៍ សម្ភារៈ

បរិក្ខារនិងគ្រឿងចក្រសំណង់

អ្នកវិនិយោគអចលនទ្រព្យ

អ្នកវិនិយោគ វិស្វករ

ស្ថាបត្យករអ្នកគ្រប់គ្រងការ

ដ្ឋានសំណង់និងអ្នកដែល

ប្រកបរបរអាជីវកម្មពាក់ព័ន្ធនឹង

ការងារសំណង់ចូលរួម

កម្មវិធីនេះផងដែរ

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday148
mod_vvisit_counterYesterday194
mod_vvisit_counterThis week728
mod_vvisit_counterLast week1593
mod_vvisit_counterThis month3964
mod_vvisit_counterLast month6475
mod_vvisit_counterAll days477821
There are currently no events to display.

ការភ្ជាប់ទៅក្រុមហុ៑ន

CAMBODIA CONSTRUCTORS ASSOCIATION

www.cca.org.kh

OVERSEAS CAMBODIA INVESTMENT COOPERATION

www.ocic.com.kh

LY CHHUONG Construction Import Export Co.;LTD

www.lcc.com.kh

MUHIBBAH ENGINEERING (Cambodia) Co.;LTD

www.muhibbah.com

MONG RETHTHY GROUP Co.,Ltd

www.mongreththy.com

SENG ENTERPRISES Co.,Ltd

www.seng-enterprise.com

KHUN SEA DEVELOPMENT GROUP

Camcona Trading (Cambodia) Co., Ltd

www.camconabms.com

COMIN KHMER Co.,Ltd

www.cominkhmere.com

MEGA CAMBO CONSTRUCTION COMPANY.,Ltd

Chip Mong Group Co., Ltd

www.chipmonggroup.com

Robert Bosch (Cambodia) Co.,Ltd

www.bosch.com.kh

Asean Constructors Federation

www.aseanconstructorsfederation.org

Heng Eng Kong Construction Co,.Ltd

www.hekconstruction.com

7FTD CO.,LTD

www.7ftd.com.kh

Sika (Cambodia) Ltd.

www.sika.com

JIT ENGINEERING Co.,Ltd

www.jit.com.kh

Venture (Cambodia) Pte., Ltd.

Jotun (Cambodia) Limited

www.jotun.com

Blue Hill Engineering Service Co,.LTD

www.midea.com.cn

NURI E N C Co., Ltd

wwww.decastle.net

T-RO CONSTRUCTION Co,.Ltd

www.troconstruction.com

SUN HOUR IMPORT & EXPORT Co,.Ltd

www.sunhour.com

LBL INTERNATIONAL

www.lbl-group.com

Dat Hoa Trading ( Cambodia ) Co., Ltd

www.dathoatc.com.kh

BRANCH of P.T.S GROUP

www.kobelcocambodia.com

RTD Enterprise Pte., Ltd.

www.rtdcambodia.com

Heng Asia

www.hengasia.com

Campu Lonpac Insurance Plc.

www.lonpac.com

ADVANCED TECHNICAL SUPPLIES CO,.LTD

www.ats.com.kh

Engineering Technical Service Co.,Ltd

www.etscambo.com

Borey River Town

www.boreyrivertown.com

AAP Group Co.,Ltd

www.aapgroup.com.kh

United Mercury Group

www.umg.com.kh

HSC Co., Ltd.

www.hsc.com.kh

Multico MS (Cambodia) Co., Ltd

www.multicorporation.com

Plus Enterprise Co., Ltd

www.prayut.com

SMART ACON

www.lghausys.com

Zamil Steel Buildings Vietnam Co.,Ltd

www.zamilsteel.com.vn

ENVOTECH CO.,LTD

www.envotech.org

TAING CHENG OING CONSTRUCTION CO,.LTD

CAMBODIA-VIETNAM INSURANCE PLC

www.cvi.com.kh

Bisho International Engineering Co.,Ltd

PEB Steel Buildings Co.,Ltd

www.pebsteel.com.kh

l-055

Bonna Realty Group Co.,Ltd

www.bonnarealty.com.kh

l-056

TEM TRADING Co.,LTD

www.tem-trading.com

l-058

BITUS Construction & Development Co.,Ltd

www.bitus.com.kh

P. K LIGHT BLOCK Co.,Ltd

l-061

Hang Sunhak Construction Co.,Ltd

www.hsh.com.kh

l-062

 Lotus Green Team Co.,Ltd

www.lotusengineering.biz

l-065

Taiwan Kamhwa Crashing International Co.,Ltd

www.kamhwa.com

l-066

 Sports Engineering and Recreation Asia ( Cambodia ) Co.,Ltd

WWW.SEARASPORTS.COM

l-067

Branch of SINOHYDRO CORPORATION LIMITED

www.sinohydro.com

l-068

C.Melchers GmbH & Co.KG ( Cambodia )

www.melchers.com

l-069

INOVAR (CAMBODIA) Pte.Ltd

www.inovarfloor.com

l-070

Green Lake Co.,Ltd

DHINIMEX Co., LTD

www.dhinimex.com

RINNAI

www.rinnai.com

PCG Co-Operation Co.,Ltd.

www.pcgco-o.com

SOKUN WINDOWS

www.sokunwindows.com

Meng Leng Eav Co.,Ltd

www.mle-trading.com

TNRC Logistics (Cambodia) Co., Ltd

www.tnrclogistics.biz

Good Top Machinery( Cambodia ) Co.,Ltd

Coolink Marketing & Trade Co,.Ltd

www.scoolfilm.com

Soil Testing Laboratory Co.,Ltd

www.stl-cam.com.kh

VANN SOPHY GROUP CO.,LTD

www.vannsophylogistics.com

VRK Corporation Co.,Ltd

www.vrkcorporation.com

Infinity General Insurance Plc

www.infinity.com.kh

KangHwa E&C (Cambodia) Co., Ltd

www.kanghwaenc.com

Property Management Group Co.,Ltd

www.pmgkh.com

J C M NIPPON PRIVATE LTD

www.jcmnippon.com

PCG Co-Operation Co,.Ltd

www.pcgco-o.com

LILICO Steel Co.,Ltd

www.lilicogroup.com

International Federation of Asian and Western Pacific Contractors' Associations

www.ifawpca.org

DYNAMIC SCIENTIFIC Co.,Ltd

www.dynamic.com.kh

TK Generation Co.,Ltd

E.M Construction Import Export Co.,Ltd

www.emc.com.kh

Meanchey International Investment Co.,Ltd

www.borey999.com

ASIA CONCRETE COMPANY Ltd

ALEXTORIA BUILDMART (CAMBODIA ) Co.,Ltd

www.Alextoriabuildmart.com

ATAD Steel Structure Corporation

www.atad.com.vn

Fuxin Steel Buildings Co.,Ltd

www.fuxinsteelbuildings.com.kh

YUN SIANG GLOBAL CONSTRUCRION CO.,LTD

www.cca.org.kh

DAUN PENH CONSTRUCTION CO.,LTD

www.dpcc.com.kh

CREED ASIA (CAMBODIA) CO.,LTD.

www.creed-group.com

V STRAND Co.,Ltd

www.vstrand.com

HAWHA THINK BLOTECH (CAMBODIA) CO.,LTD.

www.english.hawhacrop.co.kr

BRANCH OF SCHNEIDER ELECTRIC OVERSEAS ASIA PTE CO.,LTD.

www.schneider-electric.com.vn

CHAMOREN VANLY CO.,LTED.

www.cca.org.kh

VOOLIM COMPANY LIMITED

CHINA SINOMACH SOUEAST MACHINERY(CAMBODIA)CO.,LTD

www.eca.com

EQ ARCHITECTS CONSTRUCTION CO.,LTD

Vattanac Transformers Supply Co.,Ltd

HUA CHUANXIN INTERNATIONAL CONSTRUCTION CO.,LTD

CAMKO PILE PLUS ENTERPRISES Co.,Ltd

www.piling.com.kh

BRANCH OF SCHNEIDER ELECTRIC OVERSEAS ASIA PTE CO.,LTD.

www.smcd-construction.com.kh

SUN HOUR GROUP Co.,Ltd

www.sunhour.com

WURTH (CAMBODIA) Co.,Ltd

www.wuerth.com.kh

B SCIENTIFIC INSTRUMENT Co.,Ltd

www.bsi-kh.com

SOMA TRADING COMPANY LIMITED

www.eca.com

JING LONG MA GLOBAL Co.,Ltd

www.jinglongma.com

SEATOP LOGISTICS ( CAMBODIA ) Co.,Ltd

wwww.seatop.com.kh

Fabrication and Galvanizing Factory

www.galvani-factory.com

HANVICO CAMBODIA Co., Ltd

www.hanvico.com.vn

K N N (Cambodia) Co.,Ltd

www.knncambodia.com

Y Chhe Group Co.,Ltd

www.ychhegroup.com

REALESTATE.COM.KH

www.realestate.com.kh

UNK (Cambodia) Co., Ltd.

www.unktrading.blogspot.com

LEGRAND (S) PTE LTD.

www.legrand.com

Emerald Plus Property Management

www.emeraldplus.biz

CAMBODIA CONSTRUCTORS ASSOCIATION

www.cca.org.kh

EcoA E C Co., Ltd.

www.ecoaec.com

UC Design Build CO.,Ltd.

www.ljhome.net

CONPAGNIE FRANCAISE DE COMMERCE S.A.R.L

www.cfc-cambodia.com

Mekong Property Management

www.mpmcam.com

CCA Members' Projects

 • s-1.jpg
 • s-2.jpg
 • s-3.jpg
 • s-4.jpg
 • s-5.jpg
 • s-6.jpg
 • s-7.jpg
 • s-8.jpg
 • s-9.jpg
 • s-10.jpg
 • s-11.jpg
 • s-12.jpg
 • s-13.jpg
 • s-14.jpg
 • s-15.jpg
 • s-16.jpg
 • s-17.jpg
 • s-18.jpg
 • s-19.jpg
 • s-20.jpg
 • bitwise.jpg
 • china1.jpg
 • chipmong.jpg
 • diemay.jpg
 • eom.jpg
 • epo-01.jpg
 • intermat asean web.jpg
 • kie.jpg
 • l-001.jpg
 • l-002.jpg
 • l-003.jpg
 • l-004.jpg
 • l-005.jpg
 • l-006.jpg
 • l-007.jpg
 • l-009.jpg
 • l-012.jpg
 • l-013.jpg
 • l-014.jpg
 • l-015.jpg
 • l-016.jpg
 • l-018.jpg
 • l-019.jpg
 • l-023.jpg
 • l-024.jpg
 • l-025.jpg
 • l-026.jpg
 • l-027.jpg
 • l-028.jpg
 • l-029.jpg
 • l-030.jpg
 • l-031.jpg
 • l-032.jpg
 • l-033.jpg
 • l-034.jpg
 • l-035.jpg
 • l-036.jpg
 • l-037.jpg
 • l-038.jpg
 • l-039.jpg
 • l-040.jpg
 • l-041.jpg
 • l-047.jpg
 • l-048.jpg
 • l-049.jpg
 • l-051.jpg
 • l-053.jpg
 • l-054.jpg
 • l-055.jpg
 • l-056.jpg
 • l-058.jpg
 • l-061.jpg
 • l-062.jpg
 • l-063.jpg
 • l-065.jpg
 • l-066.jpg
 • l-067.jpg
 • l-068.jpg
 • l-069.jpg
 • l-074.jpg
 • l-076.jpg
 • l-080.jpg
 • l-081.jpg
 • l-082.jpg
 • l-083.jpg
 • l-084.jpg
 • l-085.jpg
 • l-086.jpg
 • l-087.jpg
 • l-088.jpg
 • l-089.jpg
 • l-090.jpg
 • l-092.jpg
 • l-093.jpg
 • l-094.jpg
 • l-095.jpg
 • l-096.jpg
 • l-098.jpg
 • l-099.jpg
 • l-100.jpg
 • l-101.jpg
 • l-102.jpg
 • l-103.jpg
 • l-104.jpg
 • l-105.jpg
 • l-106.jpg
 • l-107.jpg
 • l-108.jpg
 • l-109.jpg
 • l-110.jpg
 • l-111.jpg
 • l-112.jpg
 • l-113.jpg
 • l-114.jpg
 • l-115.jpg
 • l-116.jpg
 • l-117.jpg
 • l-118.jpg
 • l-119.jpg
 • l-120.jpg
 • l-121.jpg
 • l-122.jpg
 • l-123.jpg
 • l-124.jpg
 • l-125.jpg
 • l-126.jpg
 • l-128.jpg
 • l-129.jpg
 • l-130.jpg
 • l-132.jpg
 • l-133.jpg
 • l-135.jpg
 • l-136.jpg
 • l-137.jpg
 • l-138.jpg
 • l-139.jpg
 • l-140.jpg
 • l-141.jpg
 • l-143.jpg
 • l-144.jpg
 • l-145.jpg
 • l-146.jpg
 • l-147.jpg
 • l-148.jpg
 • l-149.jpg
 • l-150.jpg
 • l-151.jpg
 • l-152.jpg
 • l-153.jpg
 • l-154.jpg
 • l-155.jpg
 • l-156.jpg
 • l-157.jpg
 • l-158.jpg
 • l-159.jpg
 • l-160.jpg
 • l-161.jpg
 • l-162.jpg
 • l-163.jpg
 • l-164.jpg
 • l-165.jpg
 • l-166.jpg
 • l-168.jpg
 • l-169.jpg
 • l-170.jpg
 • l-171.jpg
 • l-172.jpg
 • l-173.jpg
 • l-174.jpg
 • l-175.jpg
Designed By