ព័ត៌មានថ្មីៗ !
ក្រសួងរៀបចំដែនដី
នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់
បានឱ្យដឹងថា ក្រសួងបាន
ផ្តល់លិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់
ទូទាំងប្រទេសចំនួន៣៤១៨
គម្រោង ស្មើនឹង១១,៣៨លាន
ម៉ែត្រការ៉េ ស្មើនឹងទឹកប្រាក់
វិនិយោគសរុបប្រមាណ
៦៧៩៩ លានដុល្លាសហរដ្ឋ
អាមេរិក។ដូច្នេះសម្ភារះ
និងបរិក្ខារសំណង់មាន
តម្រូវការច្រើនដើម្បីបម្រើ
ការងារសាងសង់។ជាការ
ឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការ
ខាងលើ និងដើម្បីឱ្យម្ចាស់
គម្រោងបានដឹងអំពីសម្ភារះ
និងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗសម្រាប់
ការសាងសង់សំណង់
របស់គាត់សមាគមអ្នក
សាងសង់កម្ពុជាសូមធ្វើ
ការផ្សាយព័ត៌មានថា
សមាជិករបស់សមាគម
មានក្រុមហ៊ុនសាងសង់
មានក្រុមហ៊ុនលក់សម្ភារះ
និងបរិក្ខារសំណង់គ្រប់
ប្រភេទដែលមានគុណភាព
ទំនើបទាន់សម័យ និងបច្ចេក
វិទ្យាទំនើបមានស្តង់ដារត្រឹម
ត្រូវ។ ដូច្នេះដើម្បីជ្រើសរើស
ក្រុមហ៊ុនសាងសង់ ឬចង់ទិញ
សម្ភារះសំណង់សូមចូលមើល
គេហទំព័ររបស់សមាគម គឺ
cca.org.kh។ សូមអរគុណ
 
កម្មវិធីពិព័រណ៏
ទទួលបានផល
ប្រយោជន៏ច្រើន
+សម្រាប់អ្នកដាក់តាំង
ផលិតផល :

- បានជួបផ្ទាល់ជាមួយ
អ្នកត្រូវការទិញសម្ភារះ
ព្រោះសមាគមនឹងអញ្ជើញ
អ្នកវិនិយោគ និងអភិវឌ្ឍន៍
អចលនទ្រព្យ ម្ចាស់គម្រោង
សាងសង់ អ្នកសាងសង់
អ្នកសិក្សាគម្រោងប្លង់
អ្នកចែកចាយ និងលក់
បន្ត អ្នកស្វែងរកបណ្តាក់
ទុន និងវិនិយោគការងារ
សំណង់។
- លក់ផលិផលបានច្រើន
ព្រោះសមគមអញ្ជើញ
ភ្ញៀវចូលរួមល្អៗ
- ចំណាយលើការជួល
ស្តង់តិចតែបានផលប្រ
យោជន៍មកវិញច្រើន
- សមាគមជួយផ្សព្វ
ផ្សាយផលិតផលរបស់
អ្នកចូលតាំងពិព័រណ៍
រយះពេលពេញមួយឆ្នាំ។
- ជួបជាមួយអ្នកជំនួញ
ប្រមាណ៥០០នាក់
តាមរយះពិធីទំនាក់
ទំនងធុរកិច្ចដែលសមាគម
រៀបចំនៅថ្ងៃទី២ ។
+ សម្រាប់អ្នកទស្សនា
- យល់ដឹងអំពីគម្រោង
អភិវឌ្ឍន៍ និងវិនិយោគ
នៅកម្ពុជា
- អាចរករបរជំនួញបាន
- ដឹងពីបច្ចេកវិទ្យា និង
សម្ភារះ បរិក្ខារ ឧបករណ៍
និងគ្រឿងម៉ាស៊ីនទំនើបៗ
 1-សមាគមមានគម្រោង

រៀបចំមហាសន្និបាតបូក

សរុបការងារលើកទី៧ និង

ការតាំងបង្ហាញផលិតផលអំពី

សំណង់និងអចលនទ្រព្យកម្ពុជា

នៅមជ្ឈមណ្ឌលតាំងពិព័រណ៌

កោះពេជ្រនាថ្ងៃទី២៩វិច្ឆិកា-០១ធ្នូ

ឆ្នាំ២០១៨។ ពិព័រណ៍នេះធំ

ជាងគេ និងមានតែមួយនៅ

កម្ពុជា ។ ក្រុមហ៊ុនដែល

មានចំណាប់អារម្មណ៍សូម

ទំនាក់ទំនងចាប់ពីពេលនេះ

តទៅ កន្លែងមានកំណត់!

 

កម្មវិធីតាំងពិព័រណ៌ខាងលើនេះ

សមាគមនឹងធ្វើការអញ្ជើញ

ក្រុមហ៊ុនសំណង់ ក្រុមហ៊ុន

សិក្សាគម្រោងប្លង់អ្នកលក់

ឬក្រុមហ៊ុនដែលលក់និងចែក

ចាយបន្ត ឧបករណ៍ សម្ភារៈ

បរិក្ខារនិងគ្រឿងចក្រសំណង់

អ្នកវិនិយោគអចលនទ្រព្យ

អ្នកវិនិយោគ វិស្វករ

ស្ថាបត្យករអ្នកគ្រប់គ្រងការ

ដ្ឋានសំណង់និងអ្នកដែល

ប្រកបរបរអាជីវកម្មពាក់ព័ន្ធនឹង

ការងារសំណង់ចូលរួម

កម្មវិធីនេះផងដែរ

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday160
mod_vvisit_counterYesterday154
mod_vvisit_counterThis week314
mod_vvisit_counterLast week1160
mod_vvisit_counterThis month3861
mod_vvisit_counterLast month6233
mod_vvisit_counterAll days501433
There are currently no events to display.

អន្តរជាតិ

ល.រ កាលបរិច្ឆេទ ពេលវេលា បរិយាយកិច្ចប្រជុំ ទីកន្លែង
៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨
០៨:៣០ព្រឹក
កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ សហព័ន្ធអ្នកសាងសង់អាស៊ានលើកទី៤៥
ភិបាលសហព័ន្ធអន្តរជាតិរបស់សមាគមអ្នកសាងសង់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកខាងលិច

ទីក្រុងម៉ានីល ប្រទេសហ្វីលីពីន

ថ្ងៃទី២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧
០៨:៣០ព្រឹក
កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ សហព័ន្ធអ្នកសាងសង់អាស៊ានលើកទី៤៤
ភិបាលសហព័ន្ធអន្តរជាតិរបស់សមាគមអ្នកសាងសង់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកខាងលិច

នៅប្រទេស សិង្ហបុរី

០៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧
០៨:៣០ព្រឹក
សន្និសិទពិសេសរបស់សហព័ន្ធអ្នកសាងសង់អាស៊ាន
ភិបាលសហព័ន្ធអន្តរជាតិរបស់សមាគមអ្នកសាងសង់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកខាងលិច

ទីក្រុងបាងកក នៅប្រទេសថៃឡង់ដ៏

២១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧
០៨:៣០ព្រឹក
កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសហព័ន្ធអ្នកសាងសង់អាស៊ានលើកទី៤៣
ភិបាលសហព័ន្ធអន្តរជាតិរបស់សមាគមអ្នកសាងសង់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកខាងលិច

ៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស

២៤-២៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧
០៨:៣០ព្រឹក
កិច្ចប្រជុំស្តីពីការរៀបចំស្តង់ដារសម្រាប់សហព័ន្ធអ្នកសាងសង់អាស៊ាន
ភិបាលសហព័ន្ធអន្តរជាតិរបស់សមាគមអ្នកសាងសង់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកខាងលិច

ទីក្រុង កូឡាឡាំពួ ប្រទេសម៉ាឡេស

០៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦
០៨:៣០ព្រឹក
កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសហព័ន្ធអ្នកសាងសង់អាស៊ានលើកទី៤២
ភិបាលសហព័ន្ធអន្តរជាតិរបស់សមាគមអ្នកសាងសង់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកខាងលិច

មីយ៉ាន់មា

០៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦
០៨:៣០ព្រឹក
កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសហព័ន្ធអ្នកសាងសង់អាស៊ានលើកទី៤១
ភិបាលសហព័ន្ធអន្តរជាតិរបស់សមាគមអ្នកសាងសង់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកខាងលិច

ទីក្រុងបាងកក នៅប្រទេសថៃឡង់ដ៏

០៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧
០៨:៣០ព្រឹក
កិច្ចប្រជុំពាក់កណ្តាលអាណត្តិរបស់ IFAWPCA លើកទី៤០
ភិបាលសហព័ន្ធអន្តរជាតិរបស់សមាគមអ្នកសាងសង់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកខាងលិច

ទីក្រុងបាងកក នៅប្រទេសថៃឡង់ដ៏

២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦
០៨:៣០ព្រឹក
កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលលើកទី៤៣
ភិបាលសហព័ន្ធអន្តរជាតិរបស់សមាគមអ្នកសាងសង់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកខាងលិច

ទីក្រុងបាងកក នៅប្រទេសថៃឡង់ដ៏

១០ ១៦-១៩វិច្ឆិកា  ២០១៥
០៨:៣០ព្រឹក
កិច្ចប្រជុំពាក់កណ្តាលអាណត្តិរបស់ IFAWPCA លើកទី៣៩
សហព័ន្ធអន្តរជាតិនៃសមាគមអ្នកសាងសង់អាស៊ី និងប៉ាស៊ីហ្វិកខាងលិច

ទីក្រុងខាត់ម៉ាន់ឌូ នៅប្រទេសនេប៉ាល

១១ ១៦-១៩វិច្ឆិកា  ២០១៥
០៨:៣០ព្រឹក
កិច្ចប្រជុំពាក់កណ្តាលអាណត្តិរបស់ IFAWPCA លើកទី៣៩
សហព័ន្ធអន្តរជាតិនៃសមាគមអ្នកសាងសង់អាស៊ី និងប៉ាស៊ីហ្វិកខាងលិច

តូក្យូ, ជប៉ុន

១២ ២៨ កក្កដា ២០១៥
០៨:៣០ព្រឹក
កិច្ចប្រជុំThe 8th Mekong-Japan Industry and Government Dialogue

បាងកក, ថៃ

១៣ ២៨ ឧសភា ២០១៥
០៨:៣០ព្រឹក
កិច្ចប្រជុំកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការសំណង់
ចិនអាស៊ានរបាយការណ៍) 

ណានតុង, ចិន 

១៤ ០៦ កុម្ភ: ២០១៥
០៨:៣០ព្រឹក
កិច្ចប្រជុំលើកទី៣៨ របស់ក្រុមប្រឹក្សា ភិបាលសហព័ន្ធអន្តរជាតិរបស់
សមាគមអ្នកសាងសង់អាស៊ី
ប៉ាស៊ីហ្វិកខាងលិច(របាយការណ៍)

ប៊ីងតាង -VI, J.W ម៉ារ៉ត់ គូឡាឡាំពួ

ម៉ាឡេស៊ី

១៥ ០៥ កុម្ភ: ២០១៥
០៨:៣០ព្រឹក
កិច្ចប្រជុំលើកទី៣៩ របស់ក្រុមប្រឹក្សា ភិបាលសហព័ន្ធអ្នកសាងសង់អាស៊ាន (របាយការណ៍)

ប៊ីងតាង -VI, J.W ម៉ារ៉ត់ គូឡាឡាំពួ

ម៉ាឡេស៊ី

១៦ ០៤ មេសា ២០១៤
០៩:០០ព្រឹក
កិច្ចប្រជុំលើកទី៣៨ របស់ក្រុមប្រឹក្សា ភិបាលសហព័ន្ធអ្នកសាងសង់អាស៊ាន (របាយការណ៍)

សូហ្វីថើល សាយហ្គន់ ផ្លាសា

ក្រុងហូជីមិញ វៀតណាម

 

១៧ ២០ កញ្ញា ២០១៣
០៩:០០ព្រឹក
កិច្ចប្រជុំលើកទី៣៧ របស់ក្រុមប្រឹក្សា ភិបាលសហព័ន្ធអ្នកសាងសង់អាស៊ាន (របាយការណ៍)

បន្ទប់ភូនិក៦,ម៉ុងទុងតានី,

នុនតាបុរី,ប្រទេសថៃ

១៨ ០៣ មេសា ២០១៣
០៨:៣០ព្រឹក
កិច្ចប្រជុំលើកទី៣៦ របស់ក្រុមប្រឹក្សា ភិបាលសហព័ន្ធអ្នកសាងសង់អាស៊ាន (របាយការណ៍) សណ្ឋាគារអូឆាត,សិង្ហបូរី
១៩
២៥ មិនា
២០១៣

០៦:៣០ល្ងាច

 

កិច្ចប្រជុំកំពូលលើកទី៥ របស់សមាគមអ្នក
សាងសង់ម៉ាឡេស៊ី(របាយការណ៍)
ខេ អិល ស៊ី ស៊ី ម់ាឡេស៊ី
២០ ២៣ វិច្ឆិកា ២០១២ ០៨:៣០ ព្រឹក កិច្ចប្រជុំលើកទី៣៥ របស់ក្រុមប្រឹក្សា ភិបាលសហព័ន្ធអ្នកសាងសង់អាស៊ាន (របាយការណ៍) សណ្ឋាគារ កាំបូឌីយ៉ាណា, បន្ទប់ប្រជុំ ទន្លេសាប, ភ្នំពេញ, កម្ពុជា
២១ ២៨ ឧសភា ២០១២ ០៩:០០ ព្រឹក កិច្ចប្រជុំលើកទី៣៤ របស់ក្រុមប្រឹក្សា ភិបាលសហព័ន្ធអ្នកសាងសង់អាស៊ាន (របាយការណ៍) សាងរីឡា រ៉ាសា សាយ៉ាង រីស៊ត និង ស្ប៉ា ផេងណាំង ម៉ាឡេស៊ី
២២ ៥-៧ ធ្នូ ២០១១ ០៩:០០ ព្រឹក កិច្ចប្រជុំលើកទី៣៣ របស់ក្រុមប្រឹក្សា ភិបាលសហព័ន្ធអ្នកសាងសង់អាស៊ាន (របាយការណ៍) សាងរីឡា បូរ៉ាខាយ រីស៊ត និង ស្ប៉ា(បន្ទប់ សាហ្គាណា)កោះ បូរ៉ាខាយ ហ្វីលីពីន
២៣ ២៩វិច្ឆិកា-០២ធ្នូ ២០១១ ០៩:០០ ព្រឹក កិច្ចប្រជុំលើកទី៣ របស់ក្រុមការងារបច្ចេក ទេសសហព័ន្ធអ្នកសាងសង់អាស៊ាន (របាយការណ៍) ម៉ានីល, ហ្វីលីពីន

ការទាញយកកំណត់ហេតុនៃកិច្ចប្រជំុ

សន្និបាតលើកទី៤២របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសហព័ន្ធអន្តរជាតិរបស់សមាគមអ្នកសាងសង់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកខាងលិច

កិច្ចប្រជុំThe 8th Mekong-Japan Industry and Government Dialogue

កិច្ចប្រជុំកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការសំណង់ចិនអាស៊ាន

កំណត់ហេតុនៃកិច្ចប្រជុំលើកទី៣៨ របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសហព័ន្ធអន្តរជាតិរបស់សមាគម

កំណត់ហេតុនៃកិច្ចប្រជុំលើកទី៣៩ របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសហព័ន្ធអ្នកសាងសង់អាស៊ាន

កំណត់ហេតុនៃកិច្ចប្រជុំលើកទី៣៨ របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសហព័ន្ធអ្នកសាងសង់អាស៊ាន

កំណត់ហេតុនៃកិច្ចប្រជុំលើកទី៣៧ របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសហព័ន្ធអ្នកសាងសង់អាស៊ាន

កំណត់ហេតុនៃកិច្ចប្រជុំលើកទី៣៦ របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសហព័ន្ធអ្នកសាងសង់អាស៊ាន

កំណត់ហេតុនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលលើកទី៥ របស់សមាគមអ្នកសាងសង់ម៉ាឡេស៊ី

កំណត់ហេតុនៃកិច្ចប្រជុំលើកទី៣៥ របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសហព័ន្ធអ្នកសាងសង់អាស៊ាន

កំណត់ហេតុនៃកិច្ចប្រជុំលើកទី៣៤ របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសហព័ន្ធអ្នកសាងសង់អាស៊ាន

កំណត់ហេតុនៃកិច្ចប្រជុំលើកទី៣៣ របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសហព័ន្ធអ្នកសាងសង់អាស៊ាន

កំណត់ហេតុនៃកិច្ចប្រជុំលើកទី៣ របស់ក្រុមការងារបច្ចេកទេសសហព័ន្ធអ្នកសាងសង់អាស៊ាន

CCA Members' Projects

 • s-1.jpg
 • s-2.jpg
 • s-3.jpg
 • s-4.jpg
 • s-5.jpg
 • s-6.jpg
 • s-7.jpg
 • s-8.jpg
 • s-9.jpg
 • s-10.jpg
 • s-11.jpg
 • s-12.jpg
 • s-13.jpg
 • s-14.jpg
 • s-15.jpg
 • s-16.jpg
 • s-17.jpg
 • s-18.jpg
 • s-19.jpg
 • s-20.jpg
 • bitwise.jpg
 • china1.jpg
 • chipmong.jpg
 • diemay.jpg
 • eom.jpg
 • epo-01.jpg
 • intermat asean web.jpg
 • kie.jpg
 • l-001.jpg
 • l-002.jpg
 • l-003.jpg
 • l-004.jpg
 • l-005.jpg
 • l-006.jpg
 • l-007.jpg
 • l-009.jpg
 • l-012.jpg
 • l-013.jpg
 • l-014.jpg
 • l-015.jpg
 • l-016.jpg
 • l-018.jpg
 • l-019.jpg
 • l-023.jpg
 • l-024.jpg
 • l-025.jpg
 • l-026.jpg
 • l-027.jpg
 • l-028.jpg
 • l-029.jpg
 • l-030.jpg
 • l-031.jpg
 • l-032.jpg
 • l-033.jpg
 • l-034.jpg
 • l-035.jpg
 • l-036.jpg
 • l-037.jpg
 • l-038.jpg
 • l-039.jpg
 • l-040.jpg
 • l-041.jpg
 • l-047.jpg
 • l-048.jpg
 • l-049.jpg
 • l-051.jpg
 • l-053.jpg
 • l-054.jpg
 • l-055.jpg
 • l-056.jpg
 • l-058.jpg
 • l-061.jpg
 • l-062.jpg
 • l-063.jpg
 • l-065.jpg
 • l-066.jpg
 • l-067.jpg
 • l-068.jpg
 • l-069.jpg
 • l-074.jpg
 • l-076.jpg
 • l-080.jpg
 • l-081.jpg
 • l-082.jpg
 • l-083.jpg
 • l-084.jpg
 • l-085.jpg
 • l-086.jpg
 • l-087.jpg
 • l-088.jpg
 • l-089.jpg
 • l-090.jpg
 • l-092.jpg
 • l-093.jpg
 • l-094.jpg
 • l-095.jpg
 • l-096.jpg
 • l-098.jpg
 • l-099.jpg
 • l-100.jpg
 • l-101.jpg
 • l-102.jpg
 • l-103.jpg
 • l-104.jpg
 • l-105.jpg
 • l-106.jpg
 • l-107.jpg
 • l-108.jpg
 • l-109.jpg
 • l-110.jpg
 • l-111.jpg
 • l-112.jpg
 • l-113.jpg
 • l-114.jpg
 • l-115.jpg
 • l-116.jpg
 • l-117.jpg
 • l-118.jpg
 • l-119.jpg
 • l-120.jpg
 • l-121.jpg
 • l-122.jpg
 • l-123.jpg
 • l-124.jpg
 • l-125.jpg
 • l-126.jpg
 • l-128.jpg
 • l-129.jpg
 • l-130.jpg
 • l-132.jpg
 • l-133.jpg
 • l-135.jpg
 • l-136.jpg
 • l-137.jpg
 • l-138.jpg
 • l-139.jpg
 • l-140.jpg
 • l-141.jpg
 • l-143.jpg
 • l-144.jpg
 • l-145.jpg
 • l-146.jpg
 • l-147.jpg
 • l-148.jpg
 • l-149.jpg
 • l-150.jpg
 • l-151.jpg
 • l-152.jpg
 • l-153.jpg
 • l-154.jpg
 • l-155.jpg
 • l-156.jpg
 • l-157.jpg
 • l-158.jpg
 • l-159.jpg
 • l-160.jpg
 • l-161.jpg
 • l-162.jpg
 • l-163.jpg
 • l-164.jpg
 • l-165.jpg
 • l-166.jpg
 • l-168.jpg
 • l-169.jpg
 • l-170.jpg
 • l-171.jpg
 • l-172.jpg
 • l-173.jpg
 • l-174.jpg
 • l-175.jpg
Designed By