ព័ត៌មានថ្មីៗ !
ក្រសួងរៀបចំដែនដី
នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់
បានឱ្យដឹងថា ក្រសួងបាន
ផ្តល់លិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់
ទូទាំងប្រទេសចំនួន៣៤១៨
គម្រោង ស្មើនឹង១១,៣៨លាន
ម៉ែត្រការ៉េ ស្មើនឹងទឹកប្រាក់
វិនិយោគសរុបប្រមាណ
៦៧៩៩ លានដុល្លាសហរដ្ឋ
អាមេរិក។ដូច្នេះសម្ភារះ
និងបរិក្ខារសំណង់មាន
តម្រូវការច្រើនដើម្បីបម្រើ
ការងារសាងសង់។ជាការ
ឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការ
ខាងលើ និងដើម្បីឱ្យម្ចាស់
គម្រោងបានដឹងអំពីសម្ភារះ
និងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗសម្រាប់
ការសាងសង់សំណង់
របស់គាត់សមាគមអ្នក
សាងសង់កម្ពុជាសូមធ្វើ
ការផ្សាយព័ត៌មានថា
សមាជិករបស់សមាគម
មានក្រុមហ៊ុនសាងសង់
មានក្រុមហ៊ុនលក់សម្ភារះ
និងបរិក្ខារសំណង់គ្រប់
ប្រភេទដែលមានគុណភាព
ទំនើបទាន់សម័យ និងបច្ចេក
វិទ្យាទំនើបមានស្តង់ដារត្រឹម
ត្រូវ។ ដូច្នេះដើម្បីជ្រើសរើស
ក្រុមហ៊ុនសាងសង់ ឬចង់ទិញ
សម្ភារះសំណង់សូមចូលមើល
គេហទំព័ររបស់សមាគម គឺ
cca.org.kh។ សូមអរគុណ
 
កម្មវិធីពិព័រណ៏
ទទួលបានផល
ប្រយោជន៏ច្រើន
+សម្រាប់អ្នកដាក់តាំង
ផលិតផល :

- បានជួបផ្ទាល់ជាមួយ
អ្នកត្រូវការទិញសម្ភារះ
ព្រោះសមាគមនឹងអញ្ជើញ
អ្នកវិនិយោគ និងអភិវឌ្ឍន៍
អចលនទ្រព្យ ម្ចាស់គម្រោង
សាងសង់ អ្នកសាងសង់
អ្នកសិក្សាគម្រោងប្លង់
អ្នកចែកចាយ និងលក់
បន្ត អ្នកស្វែងរកបណ្តាក់
ទុន និងវិនិយោគការងារ
សំណង់។
- លក់ផលិផលបានច្រើន
ព្រោះសមគមអញ្ជើញ
ភ្ញៀវចូលរួមល្អៗ
- ចំណាយលើការជួល
ស្តង់តិចតែបានផលប្រ
យោជន៍មកវិញច្រើន
- សមាគមជួយផ្សព្វ
ផ្សាយផលិតផលរបស់
អ្នកចូលតាំងពិព័រណ៍
រយះពេលពេញមួយឆ្នាំ។
- ជួបជាមួយអ្នកជំនួញ
ប្រមាណ៥០០នាក់
តាមរយះពិធីទំនាក់
ទំនងធុរកិច្ចដែលសមាគម
រៀបចំនៅថ្ងៃទី២ ។
+ សម្រាប់អ្នកទស្សនា
- យល់ដឹងអំពីគម្រោង
អភិវឌ្ឍន៍ និងវិនិយោគ
នៅកម្ពុជា
- អាចរករបរជំនួញបាន
- ដឹងពីបច្ចេកវិទ្យា និង
សម្ភារះ បរិក្ខារ ឧបករណ៍
និងគ្រឿងម៉ាស៊ីនទំនើបៗ
 1-សមាគមមានគម្រោង

រៀបចំមហាសន្និបាតបូក

សរុបការងារលើកទី៧ និង

ការតាំងបង្ហាញផលិតផលអំពី

សំណង់និងអចលនទ្រព្យកម្ពុជា

នៅមជ្ឈមណ្ឌលតាំងពិព័រណ៌

កោះពេជ្រនាថ្ងៃទី២៩វិច្ឆិកា-០១ធ្នូ

ឆ្នាំ២០១៨។ ពិព័រណ៍នេះធំ

ជាងគេ និងមានតែមួយនៅ

កម្ពុជា ។ ក្រុមហ៊ុនដែល

មានចំណាប់អារម្មណ៍សូម

ទំនាក់ទំនងចាប់ពីពេលនេះ

តទៅ កន្លែងមានកំណត់!

 

កម្មវិធីតាំងពិព័រណ៌ខាងលើនេះ

សមាគមនឹងធ្វើការអញ្ជើញ

ក្រុមហ៊ុនសំណង់ ក្រុមហ៊ុន

សិក្សាគម្រោងប្លង់អ្នកលក់

ឬក្រុមហ៊ុនដែលលក់និងចែក

ចាយបន្ត ឧបករណ៍ សម្ភារៈ

បរិក្ខារនិងគ្រឿងចក្រសំណង់

អ្នកវិនិយោគអចលនទ្រព្យ

អ្នកវិនិយោគ វិស្វករ

ស្ថាបត្យករអ្នកគ្រប់គ្រងការ

ដ្ឋានសំណង់និងអ្នកដែល

ប្រកបរបរអាជីវកម្មពាក់ព័ន្ធនឹង

ការងារសំណង់ចូលរួម

កម្មវិធីនេះផងដែរ

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday161
mod_vvisit_counterYesterday154
mod_vvisit_counterThis week315
mod_vvisit_counterLast week1160
mod_vvisit_counterThis month3862
mod_vvisit_counterLast month6233
mod_vvisit_counterAll days501434

សិក្ខាសាលាក្នុងប្រទេស

ល.រ
កាល
បរិច្ឆេទ
ម៉ោង ចំណងជើង
ទីតាំង អ្នករៀបចំ
 ១

២៧ 

មិថុនា

 ២០១៥

០៨:៣០ ព្រឹក

ការចុះអនុស្សារណះស្ដីពីការ
លក់គម្រោងអាគារ Codo Ca&Sa,
AXIS Residences,
និងTK Royal One
សណ្ឋាគារ
សូហ្វីតែល 
 សមាគមអ្នកវាយតមៃ្លនិងភ្នាក់ងារអចលនវត្ថុកម្ពុជា

១៥-១៧ 

មិថុនា

 ២០១៥

០៩:០០ ព្រឹក

ច្បាប់សំណង់អន្តរជាតិ
សណ្ឋាគារ
អ៊ីនធើកុងតឺណង់តាល់
ក្រុមហ៊ុនលី&ហ្វុង

២៧ 

ឧសភា

 ២០១៥ 

០៨:០០ ព្រឹក 

ការបង្ហាញទីស្នាក់ការលក់
របស់ក្រុមហ៊ុនឆាយណា ស៊ុីណូម៉ាច សៅអិស ម៉ាស៊ុីន
 ភ្្នំពេញ
ក្រុមហ៊ុនឆាយណា ស៊ុីណូម៉ាច សៅអិស ម៉ាស៊ុីន
ណឺរី 

០៩ 

ឧសភា

 ២០១៥ 

០៩:០០ ព្រឹក 

ការបង្ហាញទីស្នាក់ការលក់
របស់ក្រុមហ៊ុន ទឿន ខេមបូឌា ដេគ័ររេសិន ខូអិល
 ភ្្នំពេញ 
ក្រុមហ៊ុន ទឿន ខេមបូឌា ដេគ័ររេសិន ខូអិល
ធីឌី 

 ០៧  

ឧសភា

២០១៥

០៩:៣០ ព្រឹក 

 Andoid Mobile App
 សណ្ឋាគារ
ភ្្នំពេញ 
ក្រសូងការងារនិងបណ្តុះ
បណ្តាលវិជ្ជាវជីវៈ 

០៧ 

មេសា

 ២០១៥

០៨:៣០ ព្រឹក

ការអនុវត្តនៃការទទួលស្គាល់
ជំនាញទៅវិញទៅមករវាង
ប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសថៃ
ក្រសូងការងារនិងបណ្តុះ
បណ្តាលវិជ្ជាវជីវៈ
ក្រសូងការងារនិងបណ្តុះ
បណ្តាលវិជ្ជាវជីវៈ
១០ មីនា ២០១៥

០៨:៣០ ព្រឹក

ច្បាប់សំណង់អន្តរជាតិ
សណ្ឋាគារ
អ៊ីនធើកុងតឺណង់តាល់
ក្រុមហ៊ុនលី&ហ្វុង
២៧ មករា ២០១៥

៤:០០

ល្ងាច

 

សិក្ខាសាលាស្តីពី ទៅជាមួយ Daikin រីកចំរើនជាមួយ Daikin
សណ្ឋាគារ
អ៊ីនធើកុងតឺណង់តាល់
Daikin អ៊ែខនឌីសិននីង
សិងហ្គាពួរ ភីធីឌី
អិលធីឌី
 ២២ មករា ២០១៥

 ១០:០០ ព្រឹក

សិក្ខាសាលាស្តីពី អគារបៃតង
សាលាបណ្តុះបណ្តាល 
ព្រែកកំពឹស
ក្រសួង រៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និង សំណង់
១០ ១៩-២០ មករា ២០១៥

០៨:៣០ ព្រឹក

សិក្ខាសាលាស្តីពី
បញ្ហាប្រឈមដែលនៅ
សេសសល់ចំពោះការចូល
សហគមន៍សេដ្ឋកិច្ច
ឆ្នាំ២០១៥របាយការណ៍
សណ្ឋាគារ
អ៊ីនធើកុងតឺណង់តាល់
ក្រសួងពាណិជ្ពកម្ម
១១  ១៥ មករា ២០១៥

 

១២:៣០

ថ្ងៃ

សិក្ខាសាលាស្តីពីមូលដ្ឋាន
គ្រឹះរបស់បាណាសូនិច
សំរាប់គេហដ្ឋាន អ្នកលក់រាយ
សណ្ឋាគារ រោងចក្រ សាលារឿន
សណ្ឋាគារ សូហ្វីតែល
អេវី ឌីសាញ @ ខនសាលថេន
អ៊ីនជិននឺរិង
ខូអិលធីឌី
១២ ១៦ ធ្នូ ២០១៤

០៨:០០ ព្រឹក

សិក្ខាសាលាស្តីពី ដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ការទទួល
ស្គាល់ជំនាញទៅវិញទៅមកក្នុង
បណ្តាប្រទេសអាស៊ាន
សណ្ឋាគារ សាន់វ៉េ
ក្រសូងការងារនិងបណ្តុះ
បណ្តាលវិជ្ជាវជីវៈ
 ១៣ ២៧ ធ្នូ ២០១៣

 ៦:០០

ល្ងាច

សិក្ខាសាលាស្តីពី ឧបករណ័ និងបរិក្ខារអគ្គីសនី សំរាប់ការងារ សំណង់របាយការណ៍
ភោជនីយដ្ឋាន អ័រគីដេ
ក្រុមហ៊ុន រ៉ូប៊ើត ប៊ូស្ស ( ខេមបូឌា ) ខូ អិលធីឌី
១៤ ០៤ កញ្ញា ២០១៣

០៩:០០ ព្រឹក

សិក្ខាសាលាស្តីពីផលិតផលម៉ាក sokkia របាយការណ៍
ក្រុមហ៊ុន អ៊ីនវ៉ូតិច ខួ អិលធីឌី
ក្រុមហ៊ុន អ៊ីនវ៉ូតិច ខួ អិលធីឌី
១៥ ៣០ សីហា ២០១៣

៥:៣០

ល្ងាច

សិក្ខាសាលាស្តីពីកំរាលខាងក្រៅ
សណ្ឋាគារ អ៊ិនធ័រកុងទីណង់តាល់
ក្រុមហ៊ុន អ.ធី.ឌី អ៊ិនធ័រប្រាយ ខូ អ៊ិលធីឌី
 ១៦ ២០ កក្កដា  ២០១៣

៦:០០

ល្ងាច

 

សិក្ខាសាលាស្តីពី ឧបករណ័ និងបរិក្ខារអគ្គីសនី សំរាប់ការងារ សំណង់ របាយការណ៍
 ភោជនីយដ្ឋាន អ័រគីដេ

ក្រុមហ៊ុន រ៉ូប៊ើត ប៊ូស្ស

( ខេមបូឌា ) ខូ អិលធីឌី

១៧ ០៧ មិថុនា ២០១៣

 ២:០០

ល្ងាច

សិក្ខាសាលាស្តីពីការបង្ការ
ហានិភ័យនៃជំរាបទឹក
របស់បេតុងរបាយការណ៍
សណ្ឋាគារ
អ៊ីនធើកុងតឺណង់តាល់
 
ក្រុមហ៊ុន ជេ អាយ ធី អ៊ិនជីនារីង ខូ អិលធីឌី
១៨

១៦ មករា ២០១៣

៨:០០ ព្រឹក
សិក្ខាសាលាថ្នាក់ជាតិស្តីពីការ
បង្កើតភាពជាដៃគូរវាងផ្នែក
សាធាណៈនិងផ្នែកឯកជន"
សណ្ឋាគារ
កាំបូឌីយ៉ាណា
ក្រសូងការងារនិងបណ្តុះ
បណ្តាលវិជ្ជាវជីវៈ

DOWNLOAD OF MEETING

សិក្ខាសាលាស្តីពី ច្បាប់សំណង់អន្តរជាតិ

សិក្ខាសាលាស្តីពី ទៅជាមួយ Daikin រីកចំរើនជាមួយ Daikin

សិក្ខាសាលាស្តីពីសិក្ខាសាលា អគារបៃតង

សិក្ខាសាលាស្តីពីបញ្ហាប្រឈមដែលនៅសេសសល់ចំពោះការចូលសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ច ឆ្នាំ២០១៥

មូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់បាណាសូនិចសំរាប់គេហដ្ឋាន អ្នកលក់រាយ សណ្ឋាគារ រោងចក្រ សាលារឿន

សិក្ខាសាលាស្តីពី ដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ការទទួលស្គាល់ជំនាញទៅវិញទៅមកក្នុងបណ្តាប្រទេសអាស៊ាន

សិក្ខាសាលាស្តីពីឧបករណ៍ និងបរិក្ខារអគ្គីសនីសំរាប់ការងារសំណង់

សិក្ខាសាលាស្តីពីផលិតផលម៉ាក sokkia

សិក្ខាសាលាស្តីពីក្រុមហ៊ុន អ.ធី.ឌី អ៊ិនធ័រប្រាយ

សិក្ខាសាលាស្តីពីឧបករណ៍ និងបរិក្ខារអគ្គីសនីសំរាប់ការងារសំណង់

សិក្ខាសាលាស្តីពីការបង្ការហានិភ័យនៃជំរាបទឹករបស់បេតុង

សិក្ខាសាលាថ្នាក់ជាតិស្តីពីការបង្កើតភាពជាដៃគូរវាងផ្នែកសាធាណៈនិងផ្នែកឯកជន

CCA Members' Projects

 • s-1.jpg
 • s-2.jpg
 • s-3.jpg
 • s-4.jpg
 • s-5.jpg
 • s-6.jpg
 • s-7.jpg
 • s-8.jpg
 • s-9.jpg
 • s-10.jpg
 • s-11.jpg
 • s-12.jpg
 • s-13.jpg
 • s-14.jpg
 • s-15.jpg
 • s-16.jpg
 • s-17.jpg
 • s-18.jpg
 • s-19.jpg
 • s-20.jpg
 • bitwise.jpg
 • china1.jpg
 • chipmong.jpg
 • diemay.jpg
 • eom.jpg
 • epo-01.jpg
 • intermat asean web.jpg
 • kie.jpg
 • l-001.jpg
 • l-002.jpg
 • l-003.jpg
 • l-004.jpg
 • l-005.jpg
 • l-006.jpg
 • l-007.jpg
 • l-009.jpg
 • l-012.jpg
 • l-013.jpg
 • l-014.jpg
 • l-015.jpg
 • l-016.jpg
 • l-018.jpg
 • l-019.jpg
 • l-023.jpg
 • l-024.jpg
 • l-025.jpg
 • l-026.jpg
 • l-027.jpg
 • l-028.jpg
 • l-029.jpg
 • l-030.jpg
 • l-031.jpg
 • l-032.jpg
 • l-033.jpg
 • l-034.jpg
 • l-035.jpg
 • l-036.jpg
 • l-037.jpg
 • l-038.jpg
 • l-039.jpg
 • l-040.jpg
 • l-041.jpg
 • l-047.jpg
 • l-048.jpg
 • l-049.jpg
 • l-051.jpg
 • l-053.jpg
 • l-054.jpg
 • l-055.jpg
 • l-056.jpg
 • l-058.jpg
 • l-061.jpg
 • l-062.jpg
 • l-063.jpg
 • l-065.jpg
 • l-066.jpg
 • l-067.jpg
 • l-068.jpg
 • l-069.jpg
 • l-074.jpg
 • l-076.jpg
 • l-080.jpg
 • l-081.jpg
 • l-082.jpg
 • l-083.jpg
 • l-084.jpg
 • l-085.jpg
 • l-086.jpg
 • l-087.jpg
 • l-088.jpg
 • l-089.jpg
 • l-090.jpg
 • l-092.jpg
 • l-093.jpg
 • l-094.jpg
 • l-095.jpg
 • l-096.jpg
 • l-098.jpg
 • l-099.jpg
 • l-100.jpg
 • l-101.jpg
 • l-102.jpg
 • l-103.jpg
 • l-104.jpg
 • l-105.jpg
 • l-106.jpg
 • l-107.jpg
 • l-108.jpg
 • l-109.jpg
 • l-110.jpg
 • l-111.jpg
 • l-112.jpg
 • l-113.jpg
 • l-114.jpg
 • l-115.jpg
 • l-116.jpg
 • l-117.jpg
 • l-118.jpg
 • l-119.jpg
 • l-120.jpg
 • l-121.jpg
 • l-122.jpg
 • l-123.jpg
 • l-124.jpg
 • l-125.jpg
 • l-126.jpg
 • l-128.jpg
 • l-129.jpg
 • l-130.jpg
 • l-132.jpg
 • l-133.jpg
 • l-135.jpg
 • l-136.jpg
 • l-137.jpg
 • l-138.jpg
 • l-139.jpg
 • l-140.jpg
 • l-141.jpg
 • l-143.jpg
 • l-144.jpg
 • l-145.jpg
 • l-146.jpg
 • l-147.jpg
 • l-148.jpg
 • l-149.jpg
 • l-150.jpg
 • l-151.jpg
 • l-152.jpg
 • l-153.jpg
 • l-154.jpg
 • l-155.jpg
 • l-156.jpg
 • l-157.jpg
 • l-158.jpg
 • l-159.jpg
 • l-160.jpg
 • l-161.jpg
 • l-162.jpg
 • l-163.jpg
 • l-164.jpg
 • l-165.jpg
 • l-166.jpg
 • l-168.jpg
 • l-169.jpg
 • l-170.jpg
 • l-171.jpg
 • l-172.jpg
 • l-173.jpg
 • l-174.jpg
 • l-175.jpg
Designed By